Drukuj
Kategoria: Rekrutacja
Odsłony: 1931
  1. karta zgłoszeniowa,
  2. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  3. oświadczenie o uczęszczaniu na religię,
  4. oświadczenie o korzystaniu z zajęć świetlicowych,
  5. oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu po zajęciach lekcyjnych,
  6. oświadczenie o odbieraniu dziecka po zajęciach lekcyjnych, rodzice dziecka otrzymują po zgłoszeniu się do sekretariatu szkoły w pierwszym tygodniu marca danego roku szkolnego.