Drukuj
Kategoria: Rekrutacja
Odsłony: 4309

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOJNIE NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej należy odebrać wniosek wraz z załącznikami  w sekretariacie szkoły od 9 lutego do 26 marca 2021 r.

2. Przez obwód Szkoły Podstawowej w Chojnie należy rozumieć dzieci zamieszkałe w Chojnie, Podborowie, Golejewku, Golejewie, Sworowie, Kubeczkach, Dębiące, Niedźwiadkach.

3. Postępowanie rekrutacyjne dla klas I, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest przewidziane po zakończonym naborze dla dzieci obwodowych, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.