Drukuj
Kategoria: Rekrutacja
Odsłony: 2447

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOJNIE NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej wystarczy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie spchojno.pl REKRUTACJA / KARTA ZGŁOSZENIA oraz w sekretariacie szkoły od 25 lutego do 25 marca 2019 r.

2. Przez obwód Szkoły Podstawowej w Chojnie należy rozumieć dzieci zamieszkałe w Chojnie, Podborowie, Golejewku, Golejewie, Sworowie, Kubeczkach, Dębiące, Niedźwiadkach.

3. Postępowanie rekrutacyjne dla klas I, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest przewidziane po zakończonym naborze dla dzieci obwodowych, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.