Wielkość czcionki:AAA
 • Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w sekretariacie szkoły do końca marca danego roku szkolnego.
 • Przez obwód Szkoły Podstawowej w Chojnie należy rozumieć dzieci zamieszkałe w Chojnie, Podborowie, Golejewku, Golejewie, Sworowie, Kubeczkach, Dębiące, Niedźwiadkach.
 • Postępowanie rekrutacyjne dla klas I, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest przewidziane, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami (oddział nie może przekroczyć 25 osób).
 • Do oddziałów sportowych (klasy IV) przyjmowane będą dzieci zarówno zamieszkałe w obwodzie szkoły jak i poza obwodem. Udział w rekrutacji wymaga wypełnienia i złożenia w sekretariacie szkoły stosownego wniosku.
 • Odpowiednie formularze:
 1. karta zgłoszeniowa,
 2. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 3. oświadczenie o uczęszczaniu na religię,
 4. oświadczenie o korzystaniu z zajęć świetlicowych,
 5. oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu po zajęciach lekcyjnych,
 6. oświadczenie o odbieraniu dziecka po zajęciach lekcyjnych, rodzice dziecka otrzymują po zgłoszeniu się do sekretariatu szkoły w pierwszym tygodniu marca danego roku szkolnego.
Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
323971

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.15 - 8.25, 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00, 14.45 - 14.50