Wielkość czcionki:AAA

Po raz kolejny przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

I. CEL GŁÓWNY:

  • Poprawa sposobu odżywiania młodzieży.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. 
  • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 
  • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i  uprawiania aktywności fizycznej. 
  • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 

ORGANIZATORZY PROGRAMU: 

  • Główny Inspektorat Sanitarny, 
  • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

SZKOLNI KOORDYNATORZY PROGRAMU: Jacek Lewandowski

Herb polski

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
458199

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.15 - 8.25, 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00, 14.45 - 14.50