Drukuj
Kategoria: Programy i projekty
Odsłony: 6185

Ogólnopolski projekt dla klas I - III szkół podstawowych, sponsorowany i finansowany przez Agencję Rynku Rolnego. Jego celem jest propagowanie zdrowego, bogatego w witaminy, odżywiania. W jego ramach dzieci nieodpłatnie otrzymują trzy razy w tygodniu zdrowe warzywa i owoce, a także soki. Autorzy projektu w czasie jego trwania przewidzieli szereg różnego rodzaju konkursów, imprez i pikników dla dzieci i ich rodzin. Są to przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, promujące zdrowe odżywianie i aktywny sposób spędzania czasu.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do programu „Owoce i warzywa w szkole”. Program skierowany jest do uczniów uczęszczających do klas I-III. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.

W ramach programu dzieci otrzymają 20 gotowych do spożycia porcji w okresie 10 wybranych tygodni w semestrze ( 2 x w tyg.). Porcja składa się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Będą to:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: www.owocewszkole.org
Porcje otrzymywać będą uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie oraz prowadzonej ocenie programu.