Drukuj
Kategoria: Dokumenty szkoły
Odsłony: 2485

„Przyszłość dziecka naszym wspólnym celem”

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Chojnie na okres dwóch lat ( 2015r.-2017r. )

I. PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa o systemie oświaty

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

3. Karta Nauczyciela

4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.

5. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

6. Statut szkoły

7. Program wychowawczy

8. Program profilaktyki

Koncepcja Pracy Szkoły - pobierz