Drukuj
Kategoria: Dokumenty szkoły
Odsłony: 6517

Rozdział 1

Przepisy wprowadzjące

Nazwa i typ szkoły, organy nadrzędne

 

§ 1

1. Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa w Chojnie.

2. Siedziba szkoły: Chojno 6a, 63- 921 Chojno.

3. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pakosław.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

6. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Chojno, Dębionka, Golejewko, Golejewo, Kubeczki, Niedźwiadki, Sworowo i Podborowo.

7. Bezpłatnym dojazdem do szkoły z opiekunem / zapewnionym przez organ prowadzący/ objęte są wszystkie dzieci mieszkające poza Chojnem, Golejewkiem i Golejewem.

9. Szkoła Podstawowa w Chojnie ma własny hymn .

10. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci z innych obwodów szkolnych zgodnie z zasadami rekrutacji.

 

Statut Szkoły Podstawowej w Chojnie - pobierz