Wielkość czcionki:AAA

Rozdział 1

Przepisy wprowadzjące

Nazwa i typ szkoły, organy nadrzędne

 

§ 1

1. Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa w Chojnie.

2. Siedziba szkoły: Chojno 6a, 63- 921 Chojno.

3. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pakosław.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

6. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Chojno, Dębionka, Golejewko, Golejewo, Kubeczki, Niedźwiadki, Sworowo i Podborowo.

7. Bezpłatnym dojazdem do szkoły z opiekunem / zapewnionym przez organ prowadzący/ objęte są wszystkie dzieci mieszkające poza Chojnem, Golejewkiem i Golejewem.

9. Szkoła Podstawowa w Chojnie ma własny hymn .

10. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci z innych obwodów szkolnych zgodnie z zasadami rekrutacji.

 

Statut Szkoły Podstawowej w Chojnie - pobierz

Herb polski

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
458254

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.15 - 8.25, 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00, 14.45 - 14.50