Drukuj
Kategoria: Dokumenty szkoły
Odsłony: 899

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

 Podstawy prawne

art. 68 ust. 1 pkt 6 w związku z atr. 51 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. Z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.

Sytuacje uznawane za kryzysowe i nadzwyczajne oraz procedury postępowania

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.

2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji.

3. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

4. Posiadanie przez uczniów narzędzi i środków niebezpiecznych.

5. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

6. Zachowania agresywne wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole.

7. Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej.

Procedury postępowania - pobierz