Drukuj
Kategoria: Dla rodziców
Odsłony: 4868

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 uczniów naszej szkoły ubezpiecza PZU.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia dzieci w PZU.

Świadczenia podstawowe:
- świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu 12 000 zł.

Świadczenia dodatkowe :
- świadczenie z tytułu kosztów leczenia - 3000 zł
- dieta szpitalna w wyniku NW - 10 zł
- śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia - 1000 zł

Od roku szkolnego 2014/2015 ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków - zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej - jest dobrowolne.