Wielkość czcionki:AAA

Udostępnianie książek i innych materiałów informacyjnych:

 • indywidualne wypożyczenia uczniom, nauczycielom i rodzicom
 • udostępnienie księgozbioru podręcznego w czytelni
 • wypożyczanie materiałów do pracowni i klasopracowni
 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych na różnego rodzaju zajęcia edukacyjne

Dbałość o jakość i aktualność zbiorów oraz ich wzbogacanie:

 • melioracja zbiorów
 • konsultowanie potrzeb czytelników
 • gromadzenie różnorodnych materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami uczniów i planem pracy szkoły
 • zakup nowych materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami czytelników
 • poszukiwanie i korzystanie z różnych form sponsoringu
 • orientacja w ofercie księgarni (również internetowych)

Tworzenie warunków do samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z nich:

 • wdrażanie uczniów do pracy z książką i innymi dokumentami
 • inspiracje czytelnicze przekazywane w treściach z edukacji czytelniczej (lekcje biblioteczne)
 • rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo i kompetentną konsultację

Wdrażanie uczniów do aktywnego korzystania z biblioteki szkolnej:

 • prowadzenie lekcji bibliotecznych
 • kreatywna opieka nauczyciela bibliotekarza nad korzystającymi z czytelni (porada, rozmowa, fachowa pomoc i inspiracja)

Udział biblioteki szkolnej w podnoszeniu w jakości pracy szkoły:

 • zaangażowanie bibliotekarza w realizację planu pracy szkoły
 • gromadzenie i udostępnianie materiałów oświatowych
 • orientacja i udostępnianie materiałów oświatowych
 • orientacja i realizowanie potrzeb nauczycieli w zakresie metodyki
 • systematyczne wzbogacanie zbiorów bibliotecznych celu podwyższania jakości jej pracy
 • współtworzenie wizerunku szkoły na forum regionu i kraju

Biblioteka szkolna miejscem cichej pracy i realizacji zainteresowań

Organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

Współpraca z uczniami nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekarzami:

 • wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym

Rzetelne prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i stała troska o estetykę biblioteki szkolnej i jej zbiory

Utrzymanie ciągłego procesu komunikacji:

 • z innymi agendami funkcjonującymi na terenie szkoły oraz wszystkimi klientami biblioteki w celu najskuteczniejszego zaspakajania ich potrzeb i dążeń edukacyjno – wychowawczych

Sprawdzanie skuteczności działań biblioteki poprzez udział uczniów:

 • w konkursach czytelniczych
 • w lekcjach bibliotecznych
 • w pracy aktywu bibliotecznego

Godziny pracy

PONIEDZIAŁEK

 • 12:00 - 14:00

WTOREK

 • 9:15 - 11:15
 • 12:55 - 14:00

ŚRODA

 • 8:25 – 9:20

CZWARTEK

 • 8:25 - 10:25

PIĄTEK

 • 11:05 - 13:05

Aktyw biblioteczny w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

 • Katarzyna Barteczka
 • Marianna Kląskała
 • Natalia Dąbrowicz
 • Marika Stasiak
 • Stella Majerowicz
 • Milena Kroma
 • Martyna Stachowska
 • Aleksandra Kozica
 • Julita Szumna

Dyżury w bibliotece pełnią:

Poniedziałek

 • Martyna Stachowska, Milena Kroma, Stella Majerowicz, Julita Szumna

Wtorek

 • Marika Stasiak, Aleksandra Kozica, Katarzyna Barteczka, Julita Szumna

Środa

 • Marianna Kląskała, Natalia Dąbrowicz, Stella Majerowicz

Czwartek

 • Katarzyna Barteczka , Natalia Dąbrowicz, Martyna Stachowska

Piątek

 • Marianna Kląskała, Aleksandra Kozica, Marika Stasiak, Milena Kroma
Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
458232

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.15 - 8.25, 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00, 14.45 - 14.50